Endring i bruk av hjelpemidler til privatisteksamen i Vg2 Brønnteknikk

Endring i bruk av hjelpemidler til privatisteksamen i Vg2 Brønnteknikk Endringen gjelder i følgende fag fra høsteksamen 2013 BRT2001 Leiting, boring og komplettering BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold BRT2003 HMS og kvalitet BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk Endringen inneb
Les mer →

Gjennomføring av eksamen

Rammene for eksamen eksamensdagen er:
Les mer →

Yrkesfaglig utdanningsprogrammer

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du en oversikt over de forskjellige utdanningsprogrammene og fagkoder innenfor hvert av programområdene:
Les mer →

Privatisteksamen i Kroppsøving

Her finner du informasjon om privatisteksamen i kroppsøving.
Les mer →

Praksiskandidatordning

Voksne med lang praksis innenfor et yrke, kan avlegge fagprøve som privatist/praksiskandidat.
Les mer →

Lærestoff

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven §3-3 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd.
Les mer →

Leselister

Frist for innlevering av leselister er 1.oktober/1.mars. Alle leselister må innehalde namn, personnr og fagkode. Eksamenskontoret kontrollerer ikkje leselistene, det er privatisten sitt ansvar at leselistene er i samsvar med måla i læreplanen for det aktuelle faget.
Les mer →

Hjelpemidler til eksamen

Den enkelte privatist er selv ansvarlig for å ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamen.
Les mer →

Vurdering

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-4 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd
Les mer →

Klage

Kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven beskriver privatistens rett til å klage.
Les mer →