Fag info – Privatister

Her finner du informasjon om Kroppsøving, Realfag nivå 2, Fremmedspråk som fellesfag og programfag og Norsk som andrespråk (NOR1049)
Les mer →

Lærestoff

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven §3-3 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd.
Les mer →

Leselister

Frist for innlevering av leselister er 1.oktober/1.mars. Alle leselister må innehalde namn, personnr og fagkode. Eksamenskontoret kontrollerer ikkje leselistene, det er privatisten sitt ansvar at leselistene er i samsvar med måla i læreplanen for det aktuelle faget.
Les mer →

Hjelpemidler til eksamen

Den enkelte privatist er selv ansvarlig for å ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamen.
Les mer →

Vurdering

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-4 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd
Les mer →

Klage

Kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven beskriver privatistens rett til å klage.
Les mer →

Dokumentasjon

Karakterutskrift Alle privatister som har vært oppe til eksamen vil få tilsendt en karakterutskrift som ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for opptak til høyere utdanning.
Les mer →

Reform 94 og overgangsordning til Kunnskapsløftet

Ønsker du å forbedre fag fra Reform 94?
Les mer →

Oppmelding til privatisteksamen

  Frister og tidsplan Høsteksamen Våreksamen Oppmeldingsperiode 15.aug – 15.sept 01.jan – 1.feb Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen 15. oktober 1.mars Eksamensplan klar Oktober/november Mars/april Eksamensperioden Fra begynnelsen av nov. til 15.des Fra begynnelsen av mai til ca
Les mer →