Endring av forskrift i norskfaget! – Læreplan norsk for språklig minoriteter med kort botid i Norge

Fra 14.8.17 blir forskriften for opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge endret. Det blir blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen.
Les mer →

Ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015

Fra og med våren 2015 er det kommet ny eksamensordning i matematikk.
Les mer →

Nyttig informasjon vedrørende PC bruk under eksamen

Mac Brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari på grunn av inkompatibilitet med PGSA. Windows brukere bør ha flere nettlesere (f.eks Chrome, Firefox) installert i tilfelle standard nettleser ikke fungerer optimalt under eksamen. Til eksamen anbefales Internet Exp
Les mer →

Hjelpemiddelbruk – Skriftlig eksamen

Informasjon om hjelpemiddelbruk på skriftlig eksamen finner du på denne siden.
Les mer →

Lærestoff

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven §3-3 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd.
Les mer →

Hjelpemidler til eksamen

Den enkelte privatist er selv ansvarlig for å ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamen.
Les mer →

Vurdering

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-4 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd
Les mer →

Reform 94 og overgangsordning til Kunnskapsløftet

Ønsker du å forbedre fag fra Reform 94?
Les mer →