Gratis eksamenskurs i matematikk november 2013

I november er det tilbud om gratis kurs i matematikk for elever i videregående skole og lærlinger i Aust-Agder.
Les mer →

Privatisteksamen i matematikk Vg1P-Y (MAT1001) og Vg1T-Y (MAT1006). Hovedområder og kompetansemål

Oversikt over hovedområder og kompetansemål i matematikkfagene 1P-Y (MAT1001) og Vg1T-Y (MAT1006) samt hvilke formler som skal være kjent ved del 1 av eksamen i hvert fag finner du ved å trykke på les mer under.
Les mer →

Endring i bruk av hjelpemidler til privatisteksamen i Vg2 Brønnteknikk

Endring i bruk av hjelpemidler til privatisteksamen i Vg2 Brønnteknikk Endringen gjelder i følgende fag fra høsteksamen 2013 BRT2001 Leiting, boring og komplettering BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold BRT2003 HMS og kvalitet BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk Endringen inneb
Les mer →

Viktig!

Skal du ta privatisteksamen i studiespesialiserende fag og skal levere besvarelsen digitalt må du laste ned eksamensmalen til din egen PC før eksamensdagen.  Malen finner du under fanen Privatister – studiespes.
Les mer →

Oppmelding til privatisteksamen

  Frister og tidsplan Høsteksamen Våreksamen Oppmeldingsperiode 15.aug – 15.sept 01.jan – 1.feb Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen 15. oktober 1.mars Eksamensplan klar Oktober/november Mars/april Eksamensperioden Fra begynnelsen av nov. til 15.des Fra begynnelsen av mai til ca
Les mer →

Vurdering

Vurdering er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. De forskjellige delene av prøve- og vurderingssystemet har som formål å dekke ulike behov. Systemet åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene. Form
Les mer →

Eksamen

I forskrift til opplæringslova står det at eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist kompetansen sin i faget. Det står videre at eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kommer til uttryk
Les mer →