Klage på skriftlig eksamen

Ved vårens eksamener er det 2 frister for klage. Videre finner du informasjon om frister og også lenke til klageskjema som må fylles ut og sendes eksamenskontoret
Les mer →

Eksamenskurs våren 2018

Hver høst og vår arrangeres eksamensforberedendekurs forbeholdt privatister. Undervisningen foregår ved Arendal videregående skole, Tyholmen (Kveld)
Les mer →

Endring av forskrift i norskfaget! – Læreplan norsk for språklig minoriteter med kort botid i Norge

Fra 14.8.17 blir forskriften for opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge endret. Det blir blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen.
Les mer →

Eksamensmal

Skal du skrive eksamensbesvarelsen din på PC må du bruke en eksamensmal. Den må lastes ned på egen PC før eksamen.
Les mer →

Retningslinjer for eksamen for privatister og klagerett. Gjeldne fra våren 2018

◦Retningslinjer eksamen for privatister og klagerett fra er blitt oppdatert våren 2017. Dette er en fordel å lese gjennom før du møter til eksamen.
Les mer →

Nettbaserte hjelpemidler under eksamen våren 2018

Fra og med våren 2016 vil det være tillatt å benytte endel nettbaserte hjelpemidler under eksamen. Liste over nettsidene finner du under. Det er ikke tilgang til Internett utover de nettsidene som eksamenskontoret gir tilgang til.
Les mer →

Informasjon vedrørende skriftlig eksamen med lokal sensur

På følgene nettside, http://www.vigoiks.no/eksamen finner du informasjon vedrørende skriftlige eksamener med lokal sensur, f.eks. datoer , eksempeloppgaver osv.
Les mer →

Særskilt tilrettelegging for privatister

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett til dette. Les mer under.
Les mer →

Ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015

Fra og med våren 2015 er det kommet ny eksamensordning i matematikk.
Les mer →

Nyttig informasjon vedrørende PC bruk under eksamen

Mac Brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari på grunn av inkompatibilitet med PGSA. Windows brukere bør ha flere nettlesere (f.eks Chrome, Firefox) installert i tilfelle standard nettleser ikke fungerer optimalt under eksamen. Til eksamen anbefales Internet Exp
Les mer →