Muntlig-praktisk privatisteksamen i Fysikk 1 og Fysikk 2 – Forslag til lab. øvelser

Fag: REA 3004 Fysikk 1

Du vil bli bedt om å gjøre, forklare eller simulere én av øvelsene:

 1. Bevegelse på skråplan
 2. Newtons lover
 3. Måling av tyngdeakselerasjon
 4. Energibevaring
 5. Lysspekter
 6. Bølgelengde for synlig lys
 7. Elektriske kretser
 8. Diode- og transistorkarakteristikk
 9. Fasediagrammer
 10. Stefan-Boltzmanns lov

Bruk av datalogger-/simuleringsutstyr kan inngå i eksamineringen og kan måtte benyttes under forsøkene. Utstyret vil være ferdig oppkoplet, f.eks. til en PC. En kort introduksjon av utstyret vil bli gitt, men kandidaten må selv være i stand til å starte, stoppe og tolke resultatene samt justere enkelte parametere.

 

Fag: REA 3006 Fysikk 2

Du vil bli bedt om å gjøre, forklare eller simulere én av øvelsene:

 1. Strømleder i magnetfelt
 2. Partikkel i magnetfelt
 3. Induksjon
 4. Partikkels bølgeegenskap
 5. Lysets partikkelegenskaper
 6. Bevegelsesmengde
 7. Skrått og vannrett kast
 8. Hookes’ lov
 9. Sentripetalakselerasjon
 10. Bevegelse på skråplan
 11. Lydredigering

Bruk av datalogger-/simuleringsutstyr kan inngå i eksamineringen og kan måtte benyttes under forsøkene. Utstyret vil være ferdig oppkoplet, f.eks. til en PC. En kort introduksjon av utstyret vil bli gitt, men kandidaten må selv være i stand til å starte, stoppe og tolke resultatene samt justere enkelte parametere.