Klage på skriftlig eksamen

Ved våreksamen er det 2 frister for klage.  Klagen må være skriftlig og skal ikke begrunnes. Les mer under

Ordinære klager: 

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.  Siste frist for klage på skriftlig eksamen er innen 5. juli 2019

Alle klager må være ferdigbehandlet innen 10. september 2019.

Hurtigklage vårens eksamen (Gjelder fag fra studieforberedende utdanningsprogram, se under)

Klagefrist senest 25. juni kl. 10:00 slik at eksamenskontoret får registrert klagen innen kl. 12.00 samme dag.

Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 for alle fag.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2019 kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Fra Utdanningsdirektoratet – om klagebehandling:

Klagebehandling er ikke ny sensur. Karakteren kan senkes dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Klageskjema finner du her

Utdanningsdirektoratet