Retningslinjer for eksamen for privatister og klagerett. Gjeldne fra våren 2017

Retningslinjene gjeldende fra våren 2017 for eksamen for privatister og klagerett kan du lese ved å trykke på denne lenken: Retningslinjer eksamen for privatisteksamen revidert 2017.