Eksamensmal

Skal du skrive eksamensbesvarelsen din på PC må du bruke en av eksamensmalene: Begge er Wordmaler.  Det er en mal for matematikk med formeleditor og en mal uten formeleditor for andre fag.

Malen du trenger må lastes ned på egen PC før eksamen.

De kan du laste ned her ved å trykke på WORDMAL med formeleditor og på WORDMAL uten formeleditor