Nettbaserte hjelpemidler under eksamen våren 2018

Nettressurser tilgjengelig under eksamen:

Dette er isolerte nettsider og det er ikke tilgang til andre nettsider enn de kontrollerte.
Tilgjengelige nettressurser  finner du på følgende link: Nettressurser eksamen våren 2018