Informasjon vedrørende skriftlig eksamen med lokal sensur

På følgene nettside, http://www.vigoiks.no/eksamen finner du informasjon vedrørende skriftlige eksamener med lokal sensur, f.eks. datoer , eksempeloppgaver osv.