Eksamensveiledning for privatister i matamatikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Oversikt over hovedområder og kompetansemål i matematikkfagene 1P-Y (MAT1001) og 1T-Y (MAT1006) samt hvilke formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen i hvert fag finner du ved å trykke: Vurderingsveileding i matematikk YF for privatister fra 2015