Eksamensgebyrer

Eksamensgebyrene for privatister og kandidater som meldte seg opp til fag-/svenneprøver.

Oversikt over justerte eksamensgebyrer finner du i lenken under.

Les mer her: Eksamengebyr