Vurdering

Læreplaner og kompetansemål
Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-4 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Vi råder derfor alle privatister til å skaffe seg læreplanen i Kunnskapsløftet. Kandidatene må sette seg inn i tekster som dekker alle kompetansemålene som er nevnt i læreplanen for faget de har meldt seg opp i.

Eksamenskarakterene blir gitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Bestått eksamen svarer til karakterene 2 til 6, mens karakteren 1 svarer til ikke bestått. Det gis bare hele karakterer.

Vurderingsveiledninger
Ved sentralt gitt skriftlig eksamen har Utdanningsdirektoratet utarbeidet vurderingsveiledninger som gir informasjon om vurdering i enkeltfag og kjennetegn på måloppnåelse i faget.

Ved lokalt gitt skriftlig eksamen har Vigo IKS lagt ut vurderingsveiledninger som gir informasjon om vurdering i enkeltfag og kjennetegn på måloppnåelse i faget.