Reform 94 og overgangsordning til Kunnskapsløftet

Etter innføringen av Kunnskapsløftet gis det ikke lenger eksamen i Reform 94.

Ønsker du å forbedre fag fra Reform 94?
Kunnskapsdepartementets brev fra 2006 beskriver overgangsordninger mellom Reform 94 og Kunnskapsløftet. Spesielt beskrives fellesfag med uketimer fra første klasse i Reform 94 og tilsvarende årstimer i Kunnskapsløftet.

Utdanningsdirektoratet har en nettside med Overgangsordninger mellom Reform 94 og Kunnskapsløftet. Der vil du finne tabeller over fellesfag i andre og tredje klasse samt studieforberedende programområder med fagkoder som erstatter eller godskrives i Kunnskapsløftet.

Se Samordna Opptak sin veiledning for poengberegning.