Lærestoff

Eksamenskarakteren skal ifølge forskrift til opplæringsloven §3-3 settes etter i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Vi råder derfor alle privatister til å skaffe seg læreplanen. Privatistene kan bli eksaminert i alle kompetansemål som er nevnt i læreplanen.

Kandidaten er selv ansvarlig for å skaffe seg lærebøker. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget, eller gå inn på forlagenes hjemmesider for å få mer informasjon om aktuelle lærebøker og læremidler.

Vær særlig oppmerksom på eventuelle krav i læreplanen om fordypningsemne eller liknende. Alle privatister må regne med å bli eksaminert i dette.

Eksamenskontoret kan ikke gi forslag til lærestoff.