Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse gir grunnlag for å søke opptak ved høgskoler og universiteter. Enkelte studier har fastsatt spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Ta kontakt med de aktuelle studiestedene for å få informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder.

Mer informasjon om poengberegning og generell studiekompetanse finner du på http://www.samordnaopptak.no/info/

Spørsmål om bytting av fag rettes til en rådgiver på din tidligere videregående skole.

Følgende veier fører frem til generell studiekompetanse:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering
  – programområde for realfag
  – programområde for språkfag, samfunnsfag og økonomi
  – programområde for formgivingsfag
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
  – programområde for idrett
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
  – programområde for musikk
  – programområde for dans
  – programområde for drama
 • Yrkesfag med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  2 år yrkesfag på skole + 1 år påbygging
 • 3 år yrkesfag på skole + bestått minimumskravet til generell studiekompetanse
  Minimumskrav til generell studiekompetanse er beskrevet i tabellen under.
 • Fag-/svennebrev + bestått minimumskravet til generell studiekompetanse
  Minimumskrav til generell studiekompetanse dersom du har fag-/svennebrev, er beskrevet i tabellen under.
 • 23/5-regelen
  Søkere som fyller 23 år i løpet av opptaksåret, kan få generell studiekompetanse hvis de har minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis og utdanning og kan dokumentere at de har bestått minimumskravene til generell studiekompetanse (se tabell under).

Minimumskrav til generell studiekompetanse

FAG FAGKODE
MUNTLIG
FAGKODE
SKRIFTLIG
ÅRSTIMER
Norsk hovedmål (*)   NOR1211/1231 Alle norsk = 393
Norsk sidemål (*)   NOR1212/1232  
Norsk muntlig (*) NOR1213/1233    
Engelsk Vg1 ENG1102/ENG1103 ENG1002/ENG1003 140
Samfunnsfag SAF1001   84
Naturfag Vg1
kombinert prøve(**)
NAT1002 NAT1002 140
Historie (***) HIS1003   140
Matematikk1P + 2P (praktisk)
eller
1T + 2T (teoretisk)
eller
1P-Y + 2P-Y
(praktisk yrkesfag)
eller
1T-Y + 2T-Y
(teoretisk ytkesfag)
  MAT1011 + MAT1015
(praktisk)
eller
MAT1013 + MAT1017
(teoretisk)
eller
MAT1001 + MAT1005
(praktisk yrkesfag)
eller
MAT1006 + MAT1010
(teoretisk yrkesfag) 
224

(*) NOR1231/1232/1233 gjelder allmenn påbygging for de som har norsk fra yrkesfag, andre skal ha NOR1211/1212/1213.
NOR1049 erstatter NOR1211 og NOR1212 (fritatt) hvis bostedsattest dokumenterer mindre enn 6 års botid i Norge.
(**) NAT1002 består av en skriftlig 2 timers eksamen og en muntlig praktisk prøve. Har du NAT1001 fra før holder det å melde seg opp i NAT1003. Merknad: Ikke krav om at laboratoriekurs er gjennomført før eksamen, men det anbefales.
(***) Krav ved vitnemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogrammer er HIS1002 Historie (169 årstimer).

Nyttig lenke til fag og læreplaner
Læreplaner