Endring av forskrift i norskfaget! – Læreplan norsk for språklig minoriteter med kort botid i Norge

Fra 14.8.17 blir forskriften for opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge endret. Det blir blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen.
Les mer →

Retningslinjer for eksamen for privatister og klagerett. Gjeldne fra våren 2017

◦Retningslinjer eksamen for privatister og klagerett fra er blitt oppdatert våren 2017. Dette er en fordel å lese gjennom før du møter til eksamen.
Les mer →

Særskilt tilrettelegging for privatister

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett til dette. Les mer under.
Les mer →

Ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015

Fra og med våren 2015 er det kommet ny eksamensordning i matematikk.
Les mer →

Nyttig informasjon vedrørende PC bruk under eksamen

Mac Brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari på grunn av inkompatibilitet med PGSA. Windows brukere bør ha flere nettlesere (f.eks Chrome, Firefox) installert i tilfelle standard nettleser ikke fungerer optimalt under eksamen. Til eksamen anbefales Internet Exp
Les mer →

Eksamensgebyrer

Eksamensgebyrene for privatister og kandidater som meldte seg opp til fag-/svenneprøver.
Les mer →

Hjelpemiddelbruk – Skriftlig eksamen

Informasjon om hjelpemiddelbruk på skriftlig eksamen finner du på denne siden.
Les mer →

Mal til bruk ved digital eksamen

Skal du levere besvarelsen din på PC må du bruke malen for digital eksamen. Den må lastes ned til egen PC før eksamensdagen.
Les mer →

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse gir grunnlag for å søke opptak ved høgskoler og universiteter.
Les mer →

Gjennomføring av eksamen

Rammene for eksamen eksamensdagen er:
Les mer →