Endring av forskrift i norskfaget! – Læreplan norsk for språklig minoriteter med kort botid i Norge

Fra 14.8.17 blir forskriften for opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge endret. Det blir blant annet åpnet for at voksne kan bruke planen.
Les mer →

Eksamensmal

Skal du skrive eksamensbesvarelsen din på PC må du bruke en eksamensmal. Den må lastes ned på egen PC før eksamen.
Les mer →

Retningslinjer for eksamen for privatister og klagerett. Gjeldne fra våren 2017

◦Retningslinjer eksamen for privatister og klagerett fra er blitt oppdatert våren 2017. Dette er en fordel å lese gjennom før du møter til eksamen.
Les mer →

Informasjon vedrørende skriftlig eksamen med lokal sensur

På følgene nettside, http://www.vigoiks.no/eksamen finner du informasjon vedrørende skriftlige eksamener med lokal sensur, f.eks. datoer , eksempeloppgaver osv.
Les mer →

Særskilt tilrettelegging for privatister

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett til dette. Les mer under.
Les mer →

Ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015

Fra og med våren 2015 er det kommet ny eksamensordning i matematikk.
Les mer →

Nyttig informasjon vedrørende PC bruk under eksamen

Mac Brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari på grunn av inkompatibilitet med PGSA. Windows brukere bør ha flere nettlesere (f.eks Chrome, Firefox) installert i tilfelle standard nettleser ikke fungerer optimalt under eksamen. Til eksamen anbefales Internet Exp
Les mer →

Eksamensveiledning for privatister i matamatikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Oversikt over hovedområder og kompetansemål i matematikkfagene 1P-Y (MAT1001) og 1T-Y (MAT1006) samt hvilke formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen i hvert fag finner du ved å trykke: Vurderingsveileding i matematikk YF for privatister fra 2015
Les mer →

Eksamensgebyrer

Eksamensgebyrene for privatister og kandidater som meldte seg opp til fag-/svenneprøver.
Les mer →

Hjelpemiddelbruk – Skriftlig eksamen

Informasjon om hjelpemiddelbruk på skriftlig eksamen finner du på denne siden.
Les mer →