Nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Nettressurser tilgjengelig under eksamen:

Dette er isolerte nettsider og det er ikke tilgang til andre nettsider enn de kontrollerte.
Nettressursene finner du på følgende link: Nettsider – eksamenfilter